Suntem atestați ANRE pentru:

 • Proiectare instalații electrice de joasă și medie tensiune atât pentru instalații electrice interioare/exterioare pentru case, apartamente, imobile birouri, imobile de locuit, hale industriale și cartiere rezidentiale, cât și pentru linii electrice de joasa si medie tensiune, posturi de transformare pană la tensiunea nominală de 20kV;
 • Execuție instalații electrice de joasă tensiune atât pentru instalații electrice interioare/exterioare pentru case, apartamente, imobile birouri, imobile de locuit, hale industriale și cartiere rezidentiale, cât și pentru linii electrice de joasa tensiune pană la tensiunea nominală de 0,4kV.

Proiectare de instalații electrice joasă tensiune

 • Proiectare instalaţii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor civile şi industriale;
 • Proiectare instalaţii de utilizare de joasă tensiune;
 • Proiectare branşamente electrice şi instalaţii de racordare la joasă tensiune, aeriene şi/sau subterane, monofazate şi trifazate, destinate alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum şi producere;
 • Proiectare instalații electrice de curenti slabi.

Proiectare de instalații electrice medie tensiune

 • Proiectare linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV-20 kV aeriene şi/sau subterane;
 • Proiectare posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni), inclusiv celulele aferente;
 • Proiectare staţii de medie tensiune şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune;
 • Proiectare reţele electrice de iluminat public aeriene şi/sau subterane;
 • Proiectare reţele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinţe;
 • Proiectare instalaţii electrice de curenţi slabi aferente (circuite secundare);
 • Proiectare baterii staţionare de acumulatori, instalaţii electrice de compensare a factorului de putere;
 • Proiectare instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;
 • Proiectare instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee.

Execuție instalații electrice joasă tensiune

 • Realizare încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice de joasă tensiune;
 • Execuție instalaţii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor civile şi industriale;

 • Execuție instalaţii de utilizare de joasă tensiune;

 • Execuție, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet aferente clădirilor civile şi industriale şi emite buletinele de verificare/măsurare aferente acestora;
 • Execuție branşamente electrice şi instalaţii de racordare la joasă tensiune, aeriene şi/sau subterane, monofazate şi trifazate, destinate alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum şi producere.

Consultanță și management de proiect pentru lucrări de instalații electrice

 • Supervizarea și verificarea modului de desfășurare a contractelor încheiate de beneficiar cu subcontractorii săi prin audit de proces, identificarea riscurilor de proiect și monitorizarea calității lucrărilor.